• משפטים לחיים

כור היתוך במקום במרכז העולם

מין מקום שכזה על פני הגלובוס,

דווקא באמצע ירושלים,

שהוא כור היתוך.

תושבי הגדה ותל-אביבים,

מתנדבות גרמניות וחרדים,

מטופלים, רופאים ואחיות מכל הצבעים והמינים.

אין כאן ויכוחים פוליטיים,

אין מלחמות דת.

כור היתוך

שיהיו בריאים

 

כולם מאוחדים סביב תפילה

לאל עליון אחד..

אלוהים, תן לילדים האלה לפסוע בשבילי החיים

במו רגליהם!

תן להם להריח את האביב המתקרב

בכוחות עצמם!

יותר מזה אנחנו לא צריכים

2018-11-21T14:44:22+03:00