• חשיבה חיובית

להיות שלמים עם עצמנו ולקבל הכל באהבה

מנוחת הלוחמת..
3 שעות רכיבה.
לא עושה תחרות עם אף אחד חוץ מעם עצמי.. להמציא בכל יום את הגרסה הכי מוצלחת של עצמי.
שבת של שלום באור פרשת ׳ראה׳ – "ראה אנכי נותן לפניכם… ברכה וקללה, הברכה – אשר תשמעו… והקללה אם לא תשמעו" (דברים י"א, כ"ו),
שמזכירה לנו שהבחירה החופשית בידינו.

bic
לבחור בכל רגע נתון בטוב, בברכה.
לא דרך מלחמה עם עצמנו, בדרכי שלום ושולם, להיות שלמים עם עצמנו ולקבל הכל באהבה..
ומכאן הדרך קצרה לשחרר בטבעיות את כל הפסולת המיותרת לנו: משקל עודף/ אמונות שמגבילות אותנו בעסק ובחיים האישיים..
ולחיות חיים שלמים ומספקים

שבת של שלום

2018-11-21T14:42:34+02:00