• מרצים מבוקשים

מתוך הכאב העצום לגלות את העוצמה שבפנים

נכון. בחרתי בטוב.
זה לא אומר שאין כאב. הוא איתי כמו עוד איבר בגוף.
היו גם רגעים של בכי וצער.
יש ימים שכובד המשא של סימני השאלה קשה מנשוא.
יש קטעים בדרך של ערפל כבד.
יש לפעמים שנתיב ההמשך לא ברור.
צריך להשאיר לכאב ולצער מקום, אחרת הם מציפים אותנו בלי התראה כצונאמי שוצף.
עוצמת הכאב חושפת את תעצומות הנפש ומעצימה אותנו באלפי מונים.

אף פעם לא ידעתי כמה חזקה אני עד שלהיות חזקה הייתה האפשרות היחידה שלי.

בחרתי בטוב - העוצמה שבפנים

מתוך הכאב העצום לגלות את העוצמה שבפנים

2018-11-21T15:29:18+02:00